ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด :

 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี  2563 วันศุกร์ที่  26  มิถุนายน  2563 เวลา  10.00 น. ณห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 44 คน