ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2552
  รายละเอียด : ประกาศให้ราษฎร ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 -4 ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ให้เจ้าของที่ดินมาเสียภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 593 คน