ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียด : รายชื่อนายกและสมาชิกสภาอบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2551  :: จำนวนผู้อ่าน 1053 คน