ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ส.ค. 2563
2 ประขาสัมพันธ์การประขุมสภาฯ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 ส.ค. 2563
3 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ส.ค. 2563
4 ประกาศเรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
27
05 ส.ค. 2563
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.62 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
22 มิ.ย. 2563
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 มิ.ย. 2563
7 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
23
22 มิ.ย. 2563
8 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
27
08 มิ.ย. 2563
9 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูามิภาคอำเภอปากพนัง เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
23 มี.ค. 2563
10 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
25 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41