ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
10
11 พ.ค. 2565
2 ประชาสัมพันธ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
6
11 พ.ค. 2565
3 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 เม.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (29 เมษายน 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
26 เม.ย. 2565
5 งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป้นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
24
22 เม.ย. 2565
6 ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (25 เมษายน 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
22
21 เม.ย. 2565
7 ประกาศการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ร่างข้อบัญัติอง๕การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
20
20 เม.ย. 2565
8 ข้อบัยญัติองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พศ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
20 เม.ย. 2565
9 ประกาศแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค.-มี.ค.65 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 เม.ย. 2565
10 รายงานผลการประเมินผลการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
12 เม.ย. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52