ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ก.ค. 2564
2 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
7
20 ก.ค. 2564
3 ประกาศกำหนดวันการให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
15 ก.ค. 2564
4 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ก.ค. 2564
5 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 ก.ค. 2564
6 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ก.ค. 2564
7 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอลบประวัติอาชญากร ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ก.ค. 2564
8 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 ก.ค. 2564
9 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 ก.ค. 2564
10 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47