ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 ธ.ค. 2563
2 สร้างการรับรู้และเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส rsv ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 พ.ย. 2563
3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พศ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 พ.ย. 2563
4 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พศ 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
06 พ.ย. 2563
5 เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
26
21 ต.ค. 2563
6 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
31 ส.ค. 2563
7 ประขาสัมพันธ์การประขุมสภาฯ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
17 ส.ค. 2563
8 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
49
06 ส.ค. 2563
9 ประกาศเรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 ส.ค. 2563
10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.62 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
60
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41