ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
18 มิ.ย. 2562
152 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. เรื่องการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2562 ในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ดาวน์โหลดเอกสาร
257
17 มิ.ย. 2562
153 ประกาศ อบต. เรื่องกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
253
17 มิ.ย. 2562
154 ประกาศ อบต.เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
17 มิ.ย. 2562
155 ประกาศ เรื่องประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
235
24 พ.ค. 2562
156 ประกาศ เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
24 พ.ค. 2562
157 ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภับพิบัติ (พายุ"ปาบึก") ในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
256
23 เม.ย. 2562
158 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจการสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
254
28 ก.พ. 2562
159 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกให้บริษัทที่ปรึกษาเข้าสำรวจและจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม ดาวน์โหลดเอกสาร
246
27 ก.พ. 2562
160 ประกาศลงพื้นที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
20 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53