ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
401 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
509
04 มิ.ย. 2552
402 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
604
02 มิ.ย. 2552
403 ประกาศ เรื่องขอให้เจ้าของที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค. 1 ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
529
29 พ.ค. 2552
404 ข่างประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
04 พ.ค. 2552
405 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ประจำเดือน เมษายน 2552) ดาวน์โหลดเอกสาร
549
04 พ.ค. 2552
406 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ประจำเดือน เมษายน 2552) ดาวน์โหลดเอกสาร
531
04 พ.ค. 2552
407 ประกาศรายชื่อผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
491
04 พ.ค. 2552
408 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
504
20 เม.ย. 2552
409 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
487
25 มี.ค. 2552
410 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาหลักสูตร ปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
465
23 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| 41 |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53