ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
462
07 ก.ย. 2551
452 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
07 ก.ย. 2551
453 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
494
07 ก.ย. 2551
454 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
07 ก.ย. 2551
455 ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
459
07 ก.ย. 2551
456 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
452
15 ส.ค. 2551
457 ประกาศกำหนดวันจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
475
11 ส.ค. 2551
458 ประกาศเรื่องส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง) ดาวน์โหลดเอกสาร
463
11 ส.ค. 2551
459 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเรื่องประกาศผู้ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
579
08 ส.ค. 2551
460 ประกาศกำหนดระยะเวลาในการเดินทางส่งหีบบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่นับคะแนน ดาวน์โหลดเอกสาร
453
01 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53