ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
461 ประกาศเรื่องการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
459
30 ก.ค. 2551
462 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั้งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
461
25 ก.ค. 2551
463 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
416
25 ก.ค. 2551
464 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
451
25 ก.ค. 2551
465 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
07 ก.ค. 2551
466 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง นักการภารโรง ดาวน์โหลดเอกสาร
424
07 ก.ค. 2551
467 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
449
30 มิ.ย. 2551
468 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
512
30 มิ.ย. 2551
469 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกจะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
482
16 มิ.ย. 2551
470 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
28 พ.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| 47 |48| |49| |50| |51| |52| |53