ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
485
04 ก.ย. 2549
482 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
21 ส.ค. 2549
483 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษี/ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
386
14 ส.ค. 2549
484 การประกาศใช้บัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉ.1/2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
04 ส.ค. 2549
485 รับสมัครแรงงานราษฎรเพื่อกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ดาวน์โหลดเอกสาร
360
25 ก.ค. 2549
486 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยสามัญ สมัยที่2 ประจำปี2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
384
30 มิ.ย. 2549
487 การติดตามและประเมิณผลแผนพัฒนา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
409
26 มิ.ย. 2549
488 การยืมพัสดุประเภทรถไถนาและเครื่องตัดหญ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
475
21 มิ.ย. 2549
489 การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมัยวิสามัญ สมัยที่1 ประจำปี2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
02 มิ.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49