ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
481 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
441
10 มี.ค. 2551
482 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ ดาวน์โหลดเอกสาร
503
06 มี.ค. 2551
483 ประกาศเรื่องการประชุมสำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่น้ำเค็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
475
05 มี.ค. 2551
484 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
435
22 ก.พ. 2551
485 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
480
07 ก.พ. 2551
486 ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
477
28 ม.ค. 2551
487 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการแจกของรางวัลสำหรับผู้ชำระภาษีดีเด่น ดาวน์โหลดเอกสาร
457
19 ม.ค. 2551
488 ลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
06 ม.ค. 2551
489 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
449
04 ม.ค. 2551
490 บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
18 ธ.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| 49 |50| |51| |52| |53