ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศการรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและสายงานปฎิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
183
16 มี.ค. 2564
112 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรชมรา ดาวน์โหลดเอกสาร
187
15 มี.ค. 2564
113 ประกาศกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พศ 2564 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
173
15 มี.ค. 2564
114 ประกาศลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
15 ก.พ. 2564
115 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
02 ก.พ. 2564
116 ประกาศการรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
02 ก.พ. 2564
117 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
23 ธ.ค. 2563
118 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3ครั้งที่2ประจำปี 2563ในวันอังคารที่15 ธันวาคม 2563 เวลา10.00น ณ ห้องประชุมสภาอบตปากพนังฝั่งตะวันตก. ดาวน์โหลดเอกสาร
226
14 ธ.ค. 2563
119 การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่3 ประจำปี2563 ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 ธ.ค. 2563
120 สร้างการรับรู้และเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส rsv ดาวน์โหลดเอกสาร
254
10 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53