ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 ครั้งที่ 23 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
04 มิ.ย. 2564
82 ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
21 พ.ค. 2564
83 ประกาศเรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
182
17 พ.ค. 2564
84 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
11 พ.ค. 2564
85 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ดาวน์โหลดเอกสาร
164
11 พ.ค. 2564
86 ประชาสัมพันธ์งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 พ.ค. 2564
87 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชัน civic education โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดเอกสาร
174
03 พ.ค. 2564
88 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
177
29 เม.ย. 2564
89 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
167
29 เม.ย. 2564
90 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
26 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53