ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศเรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
165
05 ส.ค. 2563
82 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.62 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
155
22 มิ.ย. 2563
83 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
157
22 มิ.ย. 2563
84 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
159
22 มิ.ย. 2563
85 ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
152
08 มิ.ย. 2563
86 ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูามิภาคอำเภอปากพนัง เรื่องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
23 มี.ค. 2563
87 ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
25 ธ.ค. 2562
88 ประกาศเรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
21 พ.ย. 2562
89 ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2562-กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
16 ต.ค. 2562
90 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
207
17 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49