ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
511 ประกาศลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2550ในวันเสาร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
457
05 เม.ย. 2550
512 ประกาศยื่นแบบรายการประเมิณภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
419
03 เม.ย. 2550
513 ประกาศลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
415
09 มี.ค. 2550
514 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
01 มี.ค. 2550
515 การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ดาวน์โหลดเอกสาร
439
15 ม.ค. 2550
516 รับโอน(ย้าย)จพง.การเงินและบัญชี 2 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
473
12 พ.ย. 2549
517 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำเดือนกันยายน 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
417
10 ต.ค. 2549
518 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานคณะทำงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
444
08 ก.ย. 2549
519 รายงานการรับ-จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
454
08 ก.ย. 2549
520 ให้พนักงานส่วนตำบลพ้นจาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
562
04 ก.ย. 2549
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| 52 |53