ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ใครพิจารณาเรื่องของผม ดาวน์โหลดเอกสาร
138
01 ก.ค. 2564
72 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง อยากได้เอกสารในสำนวนคดี ดาวน์โหลดเอกสาร
147
01 ก.ค. 2564
73 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน ดาวน์โหลดเอกสาร
141
01 ก.ค. 2564
74 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
142
01 ก.ค. 2564
75 ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่่ยง ประจำปีงบประมาณ พศ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
161
29 มิ.ย. 2564
76 ประชาสัมพันธ์ผลคะแนนภาพรวมของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
22 มิ.ย. 2564
77 ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ดาวน์โหลดเอกสาร
168
16 มิ.ย. 2564
78 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
16 มิ.ย. 2564
79 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
09 มิ.ย. 2564
80 ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
08 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53