ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
501 ประกาศผลการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
471
25 ก.ค. 2550
502 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
18 ก.ค. 2550
503 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสายบางแทงเล ดาวน์โหลดเอกสาร
949
13 ก.ค. 2550
504 รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
488
02 ก.ค. 2550
505 ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก (พ.ศ. 2551-2555) ดาวน์โหลดเอกสาร
523
29 มิ.ย. 2550
506 ให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2551 - 2553) ดาวน์โหลดเอกสาร
476
29 มิ.ย. 2550
507 รายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2549 ดาวน์โหลดเอกสาร
453
14 มิ.ย. 2550
508 ประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
587
11 พ.ค. 2550
509 ประกาศ การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/เวทีประชาคมระดับตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
524
08 พ.ค. 2550
510 ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ดาวน์โหลดเอกสาร
476
23 เม.ย. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| 51 |52| |53