ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศ อบต. เรื่องใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
329
07 ก.ย. 2558
202 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
07 ก.ย. 2558
203 ประกาศ อบต. เรื่องใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ปีการศึกษา 2559-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
306
07 ก.ย. 2558
204 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้งปีการศึกษา 2559-2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
07 ก.ย. 2558
205 ประกาศกระทรวงมหาดไทยกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในพื้นที่บางส่วนในจังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้า 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
289
18 ส.ค. 2558
206 ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างดัดแปลงหรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตพื้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (หน้าที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
292
18 ส.ค. 2558
207 ประกาศอบต.ปากพนังฝั่งตะวันเรื่องคู่มือประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
345
20 ก.ค. 2558
208 รายละเอียดแนบท้ายหน้า 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
20 ก.ค. 2558
209 รายละเอียดแนบท้ายแผ่นที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
20 ก.ค. 2558
210 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
381
17 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53