ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
362
30 มิ.ย. 2551
422 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
416
30 มิ.ย. 2551
423 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตกจะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
16 มิ.ย. 2551
424 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมารรายจ่าย ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
391
28 พ.ค. 2551
425 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
368
28 พ.ค. 2551
426 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง การดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
461
08 พ.ค. 2551
427 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
08 พ.ค. 2551
428 ประกาศรายชื่อคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
340
08 พ.ค. 2551
429 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกเรื่องการดำเนิการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
343
09 เม.ย. 2551
430 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสุนัตหมู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
09 เม.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49