ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
421 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
479
12 ม.ค. 2552
422 ประกาศลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
24 ธ.ค. 2551
423 คำแถลงนโยบายนายกอบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
730
16 ธ.ค. 2551
424 ประกาศฉีดวัคซีนโค-กระบือ ดาวน์โหลดเอกสาร
469
12 ธ.ค. 2551
425 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
630
05 ธ.ค. 2551
426 ประกาศการใช้กรอบอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปีพ.ศ. 2552-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
426
04 ธ.ค. 2551
427 ประกาศการใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2552-2554) ดาวน์โหลดเอกสาร
546
04 ธ.ค. 2551
428 ประกาศ เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
992
02 ธ.ค. 2551
429 พยากรณ์อากาศ วันที่ 25 พ.ย. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
560
25 พ.ย. 2551
430 ประกาศเตือนภัยฉบับที่ 17 ลงวันที่ 23 พ.ย. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
24 พ.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| 43 |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52