ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
01 ธ.ค. 2552
352 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
486
01 ธ.ค. 2552
353 ประกาศ อบต. เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
532
10 พ.ย. 2552
354 ประกาศ เรื่องรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
10 พ.ย. 2552
355 ประกาศเตือนภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
504
03 พ.ย. 2552
356 ประกาศอบต. เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
16 ต.ค. 2552
357 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา 4 ปี(พ.ศ.2553-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
494
08 ต.ค. 2552
358 ประกาศเรื่องกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
460
08 ต.ค. 2552
359 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
528
30 ก.ย. 2552
360 ประกาศการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
497
30 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52