ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
351 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
403
08 พ.ค. 2551
352 ประกาศรายชื่อคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
08 พ.ค. 2551
353 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกเรื่องการดำเนิการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
250
09 เม.ย. 2551
354 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสุนัตหมู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
313
09 เม.ย. 2551
355 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
265
14 มี.ค. 2551
356 บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
14 มี.ค. 2551
357 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
223
14 มี.ค. 2551
358 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 146 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
305
14 มี.ค. 2551
359 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
261
10 มี.ค. 2551
360 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ ดาวน์โหลดเอกสาร
312
06 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| 36 |37| |38| |39| |40| |41