ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศมอบหมายงานให้รองนายก อบต.ควบคุมดูแลการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
326
19 ต.ค. 2558
192 ประกาศมอบหมายงานให้รองนายก อบต. ควบคุมดูแลการปฎิบัติราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
19 ต.ค. 2558
193 ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
335
09 ต.ค. 2558
194 ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (หน้า 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
321
18 ก.ย. 2558
195 ประกาศเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (หน้า 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
323
18 ก.ย. 2558
196 ประกาศ อบต.เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
328
09 ก.ย. 2558
197 ประกาศ อบต.เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์จะขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หน้า 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
328
09 ก.ย. 2558
198 สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยและกฎกระทรวง ส่วนที่ 1 (หน้า 1-15) ดาวน์โหลดเอกสาร
338
08 ก.ย. 2558
199 สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยและกฏกระทรวง ส่วนที่ 2 (หน้า 1-27) ดาวน์โหลดเอกสาร
318
08 ก.ย. 2558
200 สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทยและกฏกระทรวง ส่วนที่ 3 (หน้า 1-13) ดาวน์โหลดเอกสาร
308
08 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53