ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
342
27 ต.ค. 2557
232 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยผุ้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
27 ต.ค. 2557
233 ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
404
28 ส.ค. 2557
234 ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
358
21 ส.ค. 2557
235 ข่าวประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่จัดเก็บภาษี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
382
06 ส.ค. 2557
236 ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้าง อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
397
04 ส.ค. 2557
237 ประกาศรับสมัครบุคคลสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
389
25 ก.ค. 2557
238 ประกาศฉีดยุง 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
01 ก.ค. 2557
239 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
355
01 ก.ค. 2557
240 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
373
02 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53