ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
411 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
420
26 ก.พ. 2552
412 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเรียนปริญญาโท ดาวน์โหลดเอกสาร
481
23 ก.พ. 2552
413 ประกาศเรื่อง การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
481
18 ก.พ. 2552
414 ประกาศ เรื่องลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
509
13 ก.พ. 2552
415 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษา ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
490
13 ก.พ. 2552
416 ประกาศ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
461
11 ก.พ. 2552
417 ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
448
10 ก.พ. 2552
418 ประกาศเรื่องการประชุมสำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่น้ำเค็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
462
05 ก.พ. 2552
419 ประกาศ อบต.ดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
459
19 ม.ค. 2552
420 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการแจกของรางวัลสำหรับผู้ชำระภาษีดีเด่น(ภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
415
19 ม.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| 42 |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52