ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
491 การกำหนดสถานที่ติดประกาศและติดตั้งป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
527
20 พ.ย. 2550
492 การกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบสัดส่วน ดาวน์โหลดเอกสาร
474
20 พ.ย. 2550
493 ประกาศติดตั้งแผ่นป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2550 จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
476
20 พ.ย. 2550
494 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมา 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
502
03 ก.ย. 2550
495 ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสภา อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
520
14 ส.ค. 2550
496 ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
411
14 ส.ค. 2550
497 ประกาศรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
504
14 ส.ค. 2550
498 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
449
14 ส.ค. 2550
499 อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สอบราคาจ้างเหมา 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
606
07 ส.ค. 2550
500 ประกาศผลการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือตาม “โครงการบ้านท้องถิ่นไทยฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
427
26 ก.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| 50 |51| |52| |53