ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
278
11 ธ.ค. 2557
182 ข่าวประชาสัมพันธ์ ปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
09 ธ.ค. 2557
183 ประกาศลงพื้นที่จัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
248
09 ธ.ค. 2557
184 ประกาศผลการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
260
03 ธ.ค. 2557
185 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
285
24 พ.ย. 2557
186 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
257
17 พ.ย. 2557
187 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
251
17 พ.ย. 2557
188 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์และแบบประเมินที่ ก.ท. กำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
264
14 พ.ย. 2557
189 ประกาศฉีดยุงประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
11 พ.ย. 2557
190 ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถบรรทุกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
271
11 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49