ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 6 ลงวันที่ 21 พ.ย. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
431
21 พ.ย. 2551
432 ประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
509
20 พ.ย. 2551
433 ประกาศเตือนภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
456
20 พ.ย. 2551
434 ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
476
12 พ.ย. 2551
435 ประกาศฉีดวัคซีนป้องกันโรคที่เกิดกับวัว ประจำปี 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
572
06 พ.ย. 2551
436 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุสำรอง ของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
510
27 ต.ค. 2551
437 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุสำรอง ดาวน์โหลดเอกสาร
442
27 ต.ค. 2551
438 ประกาศผลการเลือกตั้งนายก อบต.และสมาชิกสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
1037
13 ต.ค. 2551
439 ประกาศ เรื่องแจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
10 ต.ค. 2551
440 ประกาศ เรื่องการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
557
16 ก.ย. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52