ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
431 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
362
14 มี.ค. 2551
432 บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
366
14 มี.ค. 2551
433 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
14 มี.ค. 2551
434 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 146 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
398
14 มี.ค. 2551
435 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องกำหนดสถานที่ปิดประกาศโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
352
10 มี.ค. 2551
436 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง รับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมการนวดแผนโบราณ ดาวน์โหลดเอกสาร
410
06 มี.ค. 2551
437 ประกาศเรื่องการประชุมสำรวจข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในพื้นที่น้ำเค็ม ดาวน์โหลดเอกสาร
388
05 มี.ค. 2551
438 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการกำหนดสถานที่หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ดาวน์โหลดเอกสาร
344
22 ก.พ. 2551
439 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
387
07 ก.พ. 2551
440 ประกาศให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ดาวน์โหลดเอกสาร
385
28 ม.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| 44 |45| |46| |47| |48| |49