ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 บัญชีรายชื่อแนบท้าย จำนวน 22 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
544
14 ก.ค. 2552
382 ประชาสัมพันธ์ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ดาวน์โหลดเอกสาร
458
14 ก.ค. 2552
383 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 1โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
546
14 ก.ค. 2552
384 ประกาศจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ เดือน มิถุนายน 2552 (ที่ยังไม่มีหมายเลขบัญชีธนาคาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
501
13 ก.ค. 2552
385 ประกาศใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
478
02 ก.ค. 2552
386 ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2553-2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
30 มิ.ย. 2552
387 ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการดำเนินงานโครงการชุมชนพอเพียงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
551
30 มิ.ย. 2552
388 ประกาศรายชื่อแรงงานโครงการจ้างแรงงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพแก่ผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
492
18 มิ.ย. 2552
389 บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศ ดาวน์โหลดเอกสาร
467
18 มิ.ย. 2552
390 ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ของ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
495
15 มิ.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53