ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
76
11 มี.ค. 2565
32 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
11 มี.ค. 2565
33 ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น "THAI DISASTER ALERT " ดาวน์โหลดเอกสาร
77
09 มี.ค. 2565
34 ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
08 มี.ค. 2565
35 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการทำนายน้ำทะเลขึ้น-ลง ปากน้ำปากพนัง เดือน มีนาคม 2565 ข้อมูลจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปากพนังล่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
08 มี.ค. 2565
36 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
75
08 มี.ค. 2565
37 ประกาศรับสมัคบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
07 มี.ค. 2565
38 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
118
08 ก.พ. 2565
39 ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนระดับน้ำทะเลหนุนสูงช่วงวันที่ 30ม.ค. -3 ก.พ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
03 ก.พ. 2565
40 ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
19 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53