ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
206
02 ก.ย. 2562
102 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 ส.ค. 2562
103 แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
25 ก.ค. 2562
104 ประกาศเรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศ3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
171
18 ก.ค. 2562
105 ประกาศเรื่องการใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ปน.ตก. พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
28 มิ.ย. 2562
106 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
21 มิ.ย. 2562
107 ข่าวประชาสัมพันธ์การล้างมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
20 มิ.ย. 2562
108 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
19 มิ.ย. 2562
109 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ปปท. รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
178
19 มิ.ย. 2562
110 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
168
19 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49