ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 (e-PlanNACC) ดาวน์โหลดเอกสาร
168
19 เม.ย. 2564
102 ชุดวีดีทัศน์SDGs"ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
179
02 เม.ย. 2564
103 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
02 เม.ย. 2564
104 กฏกระทรวง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
02 เม.ย. 2564
105 ประชาสัมพันธ์การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
185
31 มี.ค. 2564
106 ประชาสัมพันธ์ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ทางออกดี ๆ สำหรับหนี้ส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
181
31 มี.ค. 2564
107 รายงานผลการประเมินผลการอำนวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
30 มี.ค. 2564
108 การประเมิณความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
221
23 มี.ค. 2564
109 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปฤติมิชอบ ประจำปี 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ตั้งแต่เดือน มกราคม-ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
187
23 มี.ค. 2564
110 ประชาสัมพันธ์สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาศ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
18 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53