ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครช่างไฟฟ้า เพื่อเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
01 ส.ค. 2562
142 แจ้งประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
279
25 ก.ค. 2562
143 ประกาศเรื่องการรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาศ3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
254
18 ก.ค. 2562
144 ประกาศเรื่องการใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อบต.ปน.ตก. พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
275
28 มิ.ย. 2562
145 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
21 มิ.ย. 2562
146 ข่าวประชาสัมพันธ์การล้างมาตรวัดน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
20 มิ.ย. 2562
147 ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
253
19 มิ.ย. 2562
148 รายงานผลการดำเนินงานตามแบบ ปปท. รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
259
19 มิ.ย. 2562
149 คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
252
19 มิ.ย. 2562
150 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
18 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53