ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
500
07 ก.ย. 2551
442 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
451
07 ก.ย. 2551
443 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
442
07 ก.ย. 2551
444 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้งนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
482
07 ก.ย. 2551
445 ประกาศเรื่องผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง ส.อบต. ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
475
07 ก.ย. 2551
446 ประกาศบัญชีรายชื่อคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
447
07 ก.ย. 2551
447 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งสมาชิกสภา และนายก อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
440
15 ส.ค. 2551
448 ประกาศกำหนดวันจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
11 ส.ค. 2551
449 ประกาศเรื่องส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (เปลี่ยนแปลง) ดาวน์โหลดเอกสาร
450
11 ส.ค. 2551
450 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งเรื่องประกาศผู้ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
565
08 ส.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52