ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ดาวน์โหลดเอกสาร
59
12 เม.ย. 2565
22 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
05 เม.ย. 2565
23 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
05 เม.ย. 2565
24 ประชาสัมพันธ์การเปิดประตูระบา่ยน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์ จำนวน 10 บาท ในวันที่ 5 เมษยน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
05 เม.ย. 2565
25 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
30 มี.ค. 2565
26 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 มี.ค. 2565
27 ขอความอนุเคาะหืประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุยาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
30 มี.ค. 2565
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององศ์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
68
24 มี.ค. 2565
29 ประชาสัมพันธ์กำหนดสถานที่สำรวจวัคซีนป้องกันดรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
61
22 มี.ค. 2565
30 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2564 - ธันวาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
15 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53