ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศลงพื้นที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้าย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
20 ก.พ. 2562
122 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
185
15 ม.ค. 2562
123 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง ปิดทำการเรียนการสอน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
03 ม.ค. 2562
124 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
172
02 ม.ค. 2562
125 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานในรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
19 ธ.ค. 2561
126 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องการประชุมประชาคมระดับตำบล ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
216
13 ธ.ค. 2561
127 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
187
06 ธ.ค. 2561
128 จดหมายข่าวการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ สี่ ประจำปี 2561 วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
30 พ.ย. 2561
129 ประกาศ สภาอบต.ปน.ตก. เรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
23 พ.ย. 2561
130 ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
181
08 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49