ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
25 ก.พ. 2557
122 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
20 ก.พ. 2557
123 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
174
06 ม.ค. 2557
124 แผนการออกสำรวจระยะเวลาการยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่ 2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
06 ม.ค. 2557
125 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
30 ต.ค. 2556
126 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
269
20 ก.ย. 2556
127 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
307
24 มิ.ย. 2556
128 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
247
30 พ.ค. 2556
129 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
301
24 เม.ย. 2556
130 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
280
24 เม.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41