ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พศ 2563 รอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
227
06 พ.ย. 2563
122 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พศ 2563 รอบ 12 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
237
06 พ.ย. 2563
123 เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" ดาวน์โหลดเอกสาร
234
21 ต.ค. 2563
124 ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
273
31 ส.ค. 2563
125 ประขาสัมพันธ์การประขุมสภาฯ วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
17 ส.ค. 2563
126 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
241
06 ส.ค. 2563
127 ประกาศเรื่องรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดเอกสาร
268
05 ส.ค. 2563
128 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช.62 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
255
22 มิ.ย. 2563
129 รายงานผลการดำเนินงานตามแผน ปปช 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
22 มิ.ย. 2563
130 ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการสภา อบต. การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมสภา อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
259
22 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53