ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
478
29 ต.ค. 2553
332 ประกาศกำหนดสถานที่จุดบริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการรายใหม่ ปี 2555
467
29 ต.ค. 2553
333 กำหนดสถานที่จุดบริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ ประจำปี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
439
29 ต.ค. 2553
334 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินสวัสดิ์การเบี้ยความพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
450
28 ต.ค. 2553
335 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
599
26 ต.ค. 2553
336 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
437
11 ต.ค. 2553
337 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
418
30 ก.ย. 2553
338 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
442
31 ส.ค. 2553
339 ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2554-2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
30 มิ.ย. 2553
340 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
666
15 มิ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53