ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อประสานงาน เพื่อให้การช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
144
04 ส.ค. 2564
52 ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
03 ส.ค. 2564
53 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้าท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
152
29 ก.ค. 2564
54 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
153
20 ก.ค. 2564
55 ประกาศ เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
156
20 ก.ค. 2564
56 ประกาศกำหนดวันการให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 ก.ค. 2564
57 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 ก.ค. 2564
58 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า ดาวน์โหลดเอกสาร
137
01 ก.ค. 2564
59 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน ดาวน์โหลดเอกสาร
136
01 ก.ค. 2564
60 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอลบประวัติอาชญากร ดาวน์โหลดเอกสาร
144
01 ก.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52