ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
387
24 เม.ย. 2557
242 แต่งตั้งเจ้าหน้าทีดำเนินการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
360
24 เม.ย. 2557
243 ประกาศจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
403
25 ก.พ. 2557
244 ประกาศโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
381
20 ก.พ. 2557
245 ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ดาวน์โหลดเอกสาร
372
06 ม.ค. 2557
246 แผนการออกสำรวจระยะเวลาการยื่นเสียภาษีบำรุงท้องที่ 2557-2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
406
06 ม.ค. 2557
247 ประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
30 ต.ค. 2556
248 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้น้ำประปา ดาวน์โหลดเอกสาร
468
20 ก.ย. 2556
249 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
512
24 มิ.ย. 2556
250 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
443
30 พ.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53