ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
361 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ดาวน์โหลดเอกสาร
501
01 ธ.ค. 2552
362 ประกาศ อบต. เรื่องให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
548
10 พ.ย. 2552
363 ประกาศ เรื่องรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรับเบี้ยยังชีพรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
518
10 พ.ย. 2552
364 ประกาศเตือนภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
518
03 พ.ย. 2552
365 ประกาศอบต. เรื่องการแสดงตนเพื่อยืนยันความประสงค์เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
505
16 ต.ค. 2552
366 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา 4 ปี(พ.ศ.2553-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
509
08 ต.ค. 2552
367 ประกาศเรื่องกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่รอบระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) ดาวน์โหลดเอกสาร
476
08 ต.ค. 2552
368 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
542
30 ก.ย. 2552
369 ประกาศการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
513
30 ก.ย. 2552
370 ประกาศการใช้เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
30 ก.ย. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| 37 |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53