ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
242
05 พ.ย. 2561
162 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
239
22 ต.ค. 2561
163 ประกาศ ประชาสัมพันธ์แจ้งหยุดบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 ต.ค. 2561
164 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกเรื่องกำหนดประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรกปีถัดไป ดาวน์โหลดเอกสาร
292
24 พ.ค. 2561
165 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
21 พ.ค. 2561
166 ประกาศ อบต.ปน.ตก.เรื่องสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
261
21 พ.ค. 2561
167 ประกาศการประชุมประชาคมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
285
09 พ.ค. 2561
168 ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดการออกสำรวจภาษีบำรุงท้องที่ รอบระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 และประกาศให้เจ้าของที่ดินรับยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ. 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
295
06 พ.ย. 2560
169 ประกาศ อบต.ปน.ตก. เรื่องเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
288
14 ก.ค. 2560
170 ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ดาวน์โหลดเอกสาร
339
31 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52