ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
26 เม.ย. 2564
92 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง เอาสามีไปใช้ฟรีๆ ไม่ได้นะ ดาวน์โหลดเอกสาร
173
23 เม.ย. 2564
93 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ไม่ให้เพราะไม่ยอมแจ้งเหตุผลที่ขอ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
23 เม.ย. 2564
94 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ขอตรวจสอบปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
163
23 เม.ย. 2564
95 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง ความเห็นพนักงานสอบสวน ดาวน์โหลดเอกสาร
168
23 เม.ย. 2564
96 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 บทความเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
172
23 เม.ย. 2564
97 ประกาศการปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางผึ้ง เนื่องจากเหตุพิเศษ (COVID-19 ระลอก เมษายน 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
20 เม.ย. 2564
98 ประกาศเรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
164
20 เม.ย. 2564
99 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน) ดาวน์โหลดเอกสาร
169
19 เม.ย. 2564
100 รายงานผลการนำแผนปปท.ไปสู่การปฏิบัติประจำ ดาวน์โหลดเอกสาร
181
19 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53