ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
454
28 พ.ค. 2551
472 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง การดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
550
08 พ.ค. 2551
473 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
586
08 พ.ค. 2551
474 ประกาศรายชื่อคนพิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
430
08 พ.ค. 2551
475 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกเรื่องการดำเนิการโครงการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
431
09 เม.ย. 2551
476 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่อง รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเข้าสุนัตหมู่ ดาวน์โหลดเอกสาร
499
09 เม.ย. 2551
477 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 1 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
450
14 มี.ค. 2551
478 บัญชีรายชื่อผู้พิการที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
455
14 มี.ค. 2551
479 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
408
14 มี.ค. 2551
480 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ จำนวน 146 คน ดาวน์โหลดเอกสาร
489
14 มี.ค. 2551
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53