ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการดำเนินการร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ประจำปีงบประมาณ พศ 2565 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565-มีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
12 เม.ย. 2565
12 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล ดาวน์โหลดเอกสาร
43
12 เม.ย. 2565
13 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 เม.ย. 2565
14 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 เม.ย. 2565
15 ประชาสัมพันธ์การเปิดประตูระบา่ยน้ำอุทกวิภาสประสิทธิ์ จำนวน 10 บาท ในวันที่ 5 เมษยน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
05 เม.ย. 2565
16 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภัยไซเบอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
48
30 มี.ค. 2565
17 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
46
30 มี.ค. 2565
18 ขอความอนุเคาะหืประชาสัมพันธ์การต่อใบอนุยาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
30 มี.ค. 2565
19 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององศ์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 มี.ค. 2565
20 ประชาสัมพันธ์กำหนดสถานที่สำรวจวัคซีนป้องกันดรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52