ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประกาศเรื่องรับสมัครแรงงานโครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
478
08 มิ.ย. 2552
392 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก และกำหนดสถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ดาวน์โหลดเอกสาร
497
04 มิ.ย. 2552
393 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี พ.ศ. 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
02 มิ.ย. 2552
394 ประกาศ เรื่องขอให้เจ้าของที่ดินที่มีหลักฐาน ส.ค. 1 ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
515
29 พ.ค. 2552
395 ข่างประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
464
04 พ.ค. 2552
396 ประกาศ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก เรื่องการดำเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ประจำเดือน เมษายน 2552) ดาวน์โหลดเอกสาร
532
04 พ.ค. 2552
397 บัญชีรายชื่อผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ประจำเดือน เมษายน 2552) ดาวน์โหลดเอกสาร
517
04 พ.ค. 2552
398 ประกาศรายชื่อผู้พิการ ดาวน์โหลดเอกสาร
474
04 พ.ค. 2552
399 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดาวน์โหลดเอกสาร
488
20 เม.ย. 2552
400 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีคุรุศาสตร์บัณฑิตสาขาการศึกษาปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
470
25 มี.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52