ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
371 ประกาศเรื่องการปรับขนาดองค์การบริหารส่วนตำบลชนาดเล็กเป็นขนาดกลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
355
02 มี.ค. 2552
372 ประกาศเรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเพื่อดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลงบประมารรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ดาวน์โหลดเอกสาร
373
26 ก.พ. 2552
373 รายชื่อผู้มีสิทธ์รับคัดเลือกเพื่อได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ดาวน์โหลดเอกสาร
355
26 ก.พ. 2552
374 ประกาศเรื่องการลงทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
337
26 ก.พ. 2552
375 ประกาศผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเรียนปริญญาโท ดาวน์โหลดเอกสาร
394
23 ก.พ. 2552
376 ประกาศเรื่อง การประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
393
18 ก.พ. 2552
377 ประกาศ เรื่องลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
426
13 ก.พ. 2552
378 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อรับทุนการศึกษา ของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
403
13 ก.พ. 2552
379 ประกาศ เรื่องการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
373
11 ก.พ. 2552
380 ประกาศเรื่องประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก ดาวน์โหลดเอกสาร
360
10 ก.พ. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| 38 |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49