ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปากพนัง งดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 มิ.ย. 2565
2 ประกาศการใช้ข้อบัญัติการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พศ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
23 มิ.ย. 2565
3 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ "พลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย ปี 3" ดาวน์โหลดเอกสาร
10
20 มิ.ย. 2565
4 ประชาสัมพันธ์การยื่นลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (admin) ของหน่วยงาน และเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
17 มิ.ย. 2565
5 ประชาสัมพันธ์ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 (15 มิถุนายน 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 มิ.ย. 2565
6 ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน และมาตรการการลดใช้พลังงานไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 มิ.ย. 2565
7 งดจ่ายกระแลไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 พ.ค. 2565
8 แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ ดาวน์โหลดเอกสาร
24
30 พ.ค. 2565
9 ประกาศเปิดรับลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิติในสถานการร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไววัสโคดรน่า 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
27 พ.ค. 2565
10 ประชาสัมพันธ์การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
38
11 พ.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53